دخالت در امور داخلی ترکیه غیرقابل قبول است

برگزاری تظاهرات، نشست و آزادی بیان در ترکیه تحت ضمانت قانون اساسی قرار دارد.

1577165
دخالت در امور داخلی ترکیه غیرقابل قبول است

وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه‌ای درباره برخی اظهارات مرتبط با تحولات در دانشگاه بوغاز‌ایچی اعلام کرد: اقدام به دخالت در امور داخلی ترکیه غیرقابل قبول است.

در این بیانیه اشاره شد که برگزاری تظاهرات، نشست و آزادی بیان در ترکیه تحت ضمانت قانون اساسی قرار دارد.

وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی کشور مانند همیشه به ایفای وظیفه و مسئولیتی خود ناشی از قوانین ادامه خواهند داد، اعلام کرد: مشخص شده است که افراد غیردانشگاهی و اعضای گروه‌های تروریستی قصد نفوذ در این تظاهرات و ایجاد آشوب در فضای دانشگاه را داشتند و تدابیر لازم و متوازن در برابر این اقدامات که از حق تظاهرات فراتر رفته است، اتخاذ گردید.

در بیانیه فوق آمده است: به گروه‌هایی که راه‌های غیرقانونی را پیش می‌گیرند هشدار می‌دهیم تا از زبان تحریک‌آمیز و تشویق به اقدامات غیرقانونی خودداری کنند. هنوز هم تصاویر مربوط به اعمال خشونت غیرمتوازن علیه غیرنظامیان بی‌گناه در کشورهای «پیشرفته» در کوچک‌ترین اعتراض آنها به دولت را به یاد داریم.

همچنین در این بیانیه با اشاره به اینکه اقدام به دخالت در امور داخلی ترکیه غیرقابل قبول است، آمده است: کسانی که تحولات در دانشگاه بوغاز‌ایچی و مقابله ترکیه با این تحولات در موازین قانونی و حقوقی را نادیده می‌گیرند و قصد دادن درس دموکراسی به ترکیه را دارند، ابتدا از آینه به خود نگاه کنند.

در بیانیه مذکور همچنین با اشاره به اراده ترکیه برای حفظ حقوق اساسی و آزادی‌ها که تحت ضمانت قانون اساسی قرار دارد، آمده است: ترکیه در خصوص مبارزه با گروه‌های تروریستی و اعضای این گروه‌ها عزم راسخ دارد.خبرهای مرتبط