حرکت قطار صادراتی ترکیه به چین از قارص به سوی گرجستان

قطار صادراتی محموله صادراتی سنگ معدنی بور از ترکیه به چین، از قارص به سمت گرجستان به حرکت درآمد

1574301
حرکت قطار صادراتی ترکیه به چین از قارص به سوی گرجستان

قطار صادراتی محموله صادراتی سنگ معدنی بور از ترکیه به چین، از قارص به سمت گرجستان به حرکت درآمد. 

قطار شماره 45232 که روز گذشته طی مراسمی از ایستگاه قطار آنکارا بدرقه شده بود، پس از آنکارا، قیصریه، سیواس و ارضروم، از طریق مسیر شهرستان ساری‌قامیش به ایستگاه قطار قارص رسید. 

این قطار پس از اتمام امور اداری در ایستگاه قطار قارص، به سوی شهر آهیل‌کلک گرجستان به حرکت درآمد. 

معدن بور که توسط اداره کل معادن ترکیه به چین صادر خواهد شد، در 42 کانتینر به شیان چین منتقل می‌شود.

سفر این قطار پس از طی مسیر آنکارا-سیواس-قارص و عبور از گرجستان-آذربایجان-دریای خزر، در چین به پایان خواهد رسید. 

این سفر 12 روز طول خواهد کشید. 

این قطار از دو قاره، دو دریا و 5 کشور عبور خواهد کرد. 

 

 خبرهای مرتبط