دیدار اردوغان با روسای جمهور گینه بیسائو و سنگال

روسای جمهوری این سه کشور طی یک ضیافت ناهار گردهم آمدند

1574152
دیدار اردوغان با روسای جمهور گینه بیسائو و سنگال

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با عمر سيسكو امبالو رئیس جمهوری گینه بیسائو و مکی سال رئیس جمهوری سنگال دیدار و گفتگو کرد.

ضیافت ناهار اردوغان با روسای جمهوری گینه بیسائو و سنگال در کاخ وحدالدین در استانبول و پشت درهای بسته به روی مطبوعات برگزار شد.خبرهای مرتبط