شنتوپ: میثاق ملی مانیفست اهداف ملی ما است

شنتوپ گفت که مبارزات ملی ما به عنوان الگویی برای ملتهای تحت ستم می‌باشد

1573829
شنتوپ: میثاق ملی مانیفست اهداف ملی ما است

شنتوپ، در برنامه بزرگداشت میثاق ملی که با همکاری دانشگاه استانبول (İÜ) با دانشگاه هنرهای زیبای معمار سنان (MSGSÜ‌) در فندقلی استانبول در کمپ این دانشگاه با موضوع "نگاه دوباره به میثاق ملی با یک قرن انباشت" برگزار شده بود، سخنرانی کرد.

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه گفت:

 

" میثاق ملی مانیفست اهداف ملی ما است. هدف آن تامین وحدت و یکپارچگی ما در کشورمان است که مرزهای آن مشخص شده است و اطمینان از اینکه ما زندگی خود را آزادانه و مستقل حفظ می‌کنیم. این بیانیه‌ای است که ضمن به چالش کشیدن مخالفان، به ملت ما نیز اعتماد به نفس می‌دهد."

شنتوپ در ادامه سخنان خود افزود که میثاق ملی، سند رسمی برقراری استقلال و آینده کشور است و مشروعیت آن غیر قابل انکار و منحصر به فرد است زیرا تصمیمی است که توسط مجلسی که سمبول حاکمیت ملت می‌باشد، گرفته شده است.

شنتوپ، رئیس مجلس گفت:

مبارزات ملی ما به عنوان الگویی برای ملتهای تحت ستم و اینکه این مبارزه ما هنوز هم در كتابهای درسی در كشورهایی مانند الجزایر، مراكش، تونس، ویتنام و چین کنجانده شده است، نشانگر این امر مهم می‌باشد که ملت ما چه کار بزرگ و اعظیمی انجام داده است.خبرهای مرتبط