ارسال تجهیزات پزشکی توسط ترکیه برای ترک‌های آهیسکا

ترکیه برای ترک‌های آهیسکا کمک‌های پزشکی ارسال کرد

1571600
ارسال تجهیزات پزشکی توسط ترکیه برای ترک‌های آهیسکا

در نتیجه همکاری وزارت امور خارجه ترکیه و انجمن جهانی ترک‌های آهیسکا، به منظور مبارزه با کووید-19 به ترک‌های آهیسکا در قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان تجهیزات پزشکی ارسال شد.

لوازم و تجهیزات پزشکی ارسالی به صاحبان آنها تحویل داده شد.

این 12 تن مواد ارسالی شامل ماسک جراحی، ماسک ان-95، لباس‌های محافظ، دماسنج حرارتی، دستگاه تنفس، مواد ضدعفونی کننده، محافظ صورت و جعبه‌های دارو است.خبرهای مرتبط