اعتراض ترکیه به اسرائیل

وزارت امور خارجه ترکیه اقدام اسرائیل برای احداث واحدهای مسکونی جدید یهودی‌نشین در کرانه باختری و قدس شرقی را محکوم کرد.

1567844
اعتراض ترکیه به اسرائیل

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اقدام اسرائیل برای احداث 2572 واحد مسکونی جدید یهودی‌نشین در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی را به‌شدت محکوم کرد.

این وزارت‌خانه تاکید کرد:‌ «در آستانه هر انتخابات، این قبیل اقدامات تل‌آویو برای تغییر موقعیت قدس و ممانعت از تشکیل یک دولت مستقل فلسطین با تمامیت جغرافیایی در چارچوب راه‌حل دو دولتی افزایش می‌یابد. این یک ذهنیت فرصت طلبی و خطرناک را منعکس می‌کند».

در این بیانیه همچنین آمده است: «اسرائیل با این اقدامات سعی دارد مانع برقراری صلح در منطقه شود. جامعه بین‌المللی را به اقدام برای حفاظت از حقوق مردم و سرزمین‌های فلسطین در برابر این ذهنیت اشغالگری اسرائیل دعوت می‌کنیم».خبرهای مرتبط