ترکیه در حوزه دفاع و برنامه‌ریزی در جایگاه اول ناتو قرار دارد

خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه گفت که همه باید پشتیبانی ترکیه از ناتو را ببینند.

1561503
ترکیه در حوزه دفاع و برنامه‌ریزی در جایگاه اول ناتو قرار دارد

 

جلسه ویدئو کنفرانسی به ریاست خلوصی آکار و با حضور ژنرال یاشار گولر، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، فرماندهان نیروها و معاونان آنها برگزار شد.

در این نشست آکار، وزیر دفاع ترکیه به ادعاهای بی اساس مطرح شده در مورد ترکیه پاسخ داده و گفت:

"نیروهای مسلح ترکیه، فعال در ناتو، نقش بازدارنده و قابل احترام خود را به موثرترین روش و در بالاترین سطح اجرا کرده و همچنان اجرا می‌کنند. وقتی به عملیات، مدیریت و به وضعیت موجود نگاه می‌کنیم در رتبه پنجم هستیم. از لحاظ پشتیبانی مالی از ناتو، ترکیه در ردیف هشتم قرار دارد. همچنین از نظر اختصاص نیروها، امکانات و توانایی‌ها در  حوزه دفاع و برنامه‌ریزی در جایگاه اول قرار داریم، بنابراین، هیچ کس نمی‌تواند در مورد روابط ما با ناتو قضاوت کند. همه باید حضور فعال ما در ناتو ‌‌ و پشتیبانی ما از آن را ببینندو درک کنند. هیچ کس نمی‌تواند فعالیتهای ما در ناتو را نادیده بگیرد. این امر با حق، عدالت، روح اتحاد و روابط بین اعضای این سازمان همخوانی دارد."

آکار همچنین با یادآوری ادعاهای مقامات فرانسه در ماه‌های گذشته مبنی بر "آزار و اذیت کشتی نظامی فرانسه" اظهار داشت که ادعاهای مطرح شده در نتیجه تحقیقات انجام شده در كشتی‌ها و مقرها رد شده و تمام داده‌ها در این اینجا در شکل اصلی خود به مقامات نظامی و غیرنظامی ناتو تحویل داده شده است.

وزیر دفاع ترکیه در ادامه افزود،

"بنا بر این، ما هنوز منتظر عذرخواهی از فرانسه برای این حادثه هستیم و انتظار داریم آنها واقعیت‌های حادثه را ببینند و آن را بپذیرند. این، امری اجباری است."خبرهای مرتبط