مصطفی شنتوپ: پیشرفت ترکیه درعرصه فناوری ادامه خواهد یافت

مصطفی شنتوپ: ترکیه با رهبری جناب رئیس جمهورمان، چنان هر عرصه در فناوری نیز به تاسیس آینده ادامه خواهد داد

1560079
مصطفی شنتوپ: پیشرفت ترکیه درعرصه فناوری ادامه خواهد یافت

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در رابطه با پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره مخابراتی نسل پنجم " ترک‌ست 5A " به فضا پیام توییتری منتشر کرد.

شنتوپ در پیام خود با اشاره براینکه، ماهواره مخابراتی نسل پنجم " ترک‌ست 5A " ترکیه با موفقیت به فضا پرتاب شد، اظهار داشت، ترکیه با رهبری جناب رئیس جمهورمان، چنان هر عرصه در فناوری نیز به تاسیس آینده ادامه خواهد داد.

ماهواره مخابراتی ترک‌ست 5A بوقت ترکیه ساعت 05.15 از پایگاه فضایی کیپ کاناورال با موفقیت پرتاب شده بود.خبرهای مرتبط