نجات مهاجرین قاچاق از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه

بیست و سه مهاجر غیر قانونی در سواحل آیواجیک استان چاناک کاله از خطر غرق شدن نجات یافتند

1547005
نجات مهاجرین قاچاق از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه بیست و سه مهاجر را که در سواحل آیواجیک استان چاناک کاله در حین تلاش برای رفتن به جزیره میدیلی یونان نجات دادند.

گارد ساحلی ترکیه این مهاجرین را که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی با قایق پلاستیکی به جزیره میدیلی یونان بروند، از خطر غرق‌شدن نجات دادند.

 بر اساس این گزارش، مهاجرین تبعه کشورهای مختلف به هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به یونان با یک قایق پلاستیکی با خطر غرق شدن مواجه شده و در خواست کمک نمودند.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در پی دریافت خبر درخواست کمک مهاجرین در  سواحل آیواجیک به منطقه اعزام شده و مهاجرین را نجات دادند.

مهاجرین در پی امور کنترل و انجام مراحل قانونی به اداره مهاجرت منطقه تحویل داده‌شدند.خبرهای مرتبط