خلوصی آکار به اهمیت و نقش موثر سیستم‌های تسلیحاتی ترکیه تاکید کرد

بیانات وزیر دفاع ملی ترکیه در اسکی شهیر

1540114
خلوصی آکار به اهمیت و نقش موثر سیستم‌های تسلیحاتی ترکیه تاکید کرد

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در مراسم گشایش مرکز طراحی و تحویل موتور اولین بالگرد ترکیه " TEİ-TS1400 " در اسکی‌شهیربه اهمیت سلاح‌های ملی مورد استفاده ارتش آذربایجان در حین نجات خاک‌های تحت اشغال خود از دست ارمنستان تاکید نمود.

وی در سخنان خود از اهمیت سلاح‌های ساخت ترکیه در نجات خاک‌های تحت اشغال آذربایجان از دست ارمنستان در مبارزه موفقیت‌آمیز ارتش آذربایجان سخن گفته و اعلام داشت:  قابلیت و تاثیر سیستم‌های تسلیحاتی ساخت ترکیه در مبارزه برادران آذربایجانی‌مان برای نجات خاک‌های تحت اشغال خود از دست ارمنستان  بوضوح مشاهده گردید. ارتش قهرمان آذربایجان با اجرای عملیات کشور واحد با موفقیتی بزرگ، منطقه تحت اشغال قره‌باغ  را با یاری سیستم‌های تسلیحات ملی و خودی ترکیه ظرف 44 روز از دست ارمنستان نجات داده و به اشغال 30 ساله این منطقه پایان داد. امروزه تاثیرات قابل‌توجه و نقش تعیین‌کننده سیستم‌های تسلیحات ملی و خودی ترکیه در روند عملیات نظامی ورد زبان‌ها بوده و با دقت دنبال می‌گردد.       خبرهای مرتبط