گفتگوی مجازی وزرای کشور ترکیه و ایتالیا

سلیمان سویلو‌ وزیر کشور از طریق ویدئو‌کنفرانس با لوسیانا لامورژ همتای ایتالیایی‌اش گفتگو کرد

1539062
گفتگوی مجازی وزرای کشور ترکیه و ایتالیا

سلیمان سویلو‌ وزیر کشور از طریق ویدئو‌کنفرانس با لوسیانا لامورجیز همتای ایتالیایی‌اش گفتگو کرد. 
در این جلسه اسماعیل چاتاکلی معاون وزیر کشور، دریادار احمد کندیر فرمانده نیروهای گارد ساحلی، ساواش اونلو رئیس اداره مهاجرت و سزر ایشیکتاش رئیس دفتر روابط خارجی و اتحادیه اروپا نیز حضور یافتند. 
در این جلسه که به طور غیرعلنی برگزار شد، موضوعاتی نظیر وضعیت مهاجرین، قاچاق انسان و مبارزه با مهاجرت نامنظم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.خبرهای مرتبط