اردوغان: دیجیتالی شدن نباید موجب بی عدالتی، حق‌کشی و تبعیض گردد

تاکید رئیس جمهوری ترکیه به لزوم توجه جدی به پیامدهای احتمالی دیجیتالی شدن

1537510
اردوغان: دیجیتالی شدن نباید موجب بی عدالتی، حق‌کشی و تبعیض گردد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت: دیجیتالی شدن نباید زمینه بی عدالتی، حق‌شکنی و تبعیض‌های جدید را فراهم کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی بیاناتی در چهارمین همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد با دستور کار فناوری‌های پیشرفته که امسال به دلیل همه گیری جهانی کرونا به طور مجازی برگزار می‌شود،اعلام کرد: دیجیتالی شدن بدون هیچ‌گونه نظارت و خارج از چارچوب قانونی ما را به سمت فاشیسم سوق می‌دهد.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: رسانه‌های اجتماعی با ایجاد فضای بدون نظارت با سوءاستفاده از مفهوم آزادی نامحدود و بی قیدوشرط، موجب متضرر شدن افراد می‌شوند.

وی ضمن اشاره به اینکه پیشرفت دیجیتالی باعث گسترش جو آزادی شده ولی نباید زمینه‌ساز بی‌عدالتی و تبعیض باشد، گفت: اگر از رفتارهای نادرست انجام شده تحت لوای آزادی رسانه جلوگیری نشود، تاوان آن را به همراه اروپا تمامی بشریت متحمل خواهد شد.

وی با بیان این که نمی‌توان نظامی که در آن مجرمان مورد مواخده قرار نمی‌گیرند را آزادی تلقی کرد، تاکید کرد: اداره و هدایت جریان‌های اسلام‌هراسی و بیگانه‌ستیزی توسط رسانه‌های گروهی بسیار شرم‌آور است.

اردوغان با بیان این که رسانه‌های بین‌المللی در مورد وقایع روز اروپا نقش سه میمون را بازی می‌کنند، گفت: آنها در برابر محاصره رسانه‌ها توسط دولت فرانسه٬ حتی یک جمله انتقادی هم به قلم نگرفتند.

رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: در دوره تک صدایی رسانه‌های بین‌المللی، شبکه تی آرتی ورلد به صدای عدالت علیه بی‌عدالتی‌ها تبدیل شده‌است.

چهارمین نشست بین‌المللی تی‌آرتی ورلد  با موضوع " نظم جهانی در دوران پسا کرونا " امروز با سخنرانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و برای نخستین بار از طریق نرم افزار ملی و بومی ساخت ترکیه به صورت مجازی برگزار می‌شود.خبرهای مرتبط