واکنش مصطفی شنتوپ به پیام تهدید‌آمیز نژادپرستانه علیه مفتی اسکچه

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه پیام تهدید‌آمیز نژادپرستانه علیه احمد مته مفتی اسکچه در یونان را محکوم کرد

1536165
واکنش مصطفی شنتوپ به پیام تهدید‌آمیز نژادپرستانه علیه مفتی اسکچه

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه پیام تهدید‌آمیز نژادپرستانه علیه احمد مته مفتی اسکچه در یونان را محکوم کرد.

شنتوپ از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی، در رابطه با این حادثه اظهار داشت، حمله به خانه جناب احمد مته مفتی اسکچه در تراکیه غربی را محکوم می‌کنم. دقت آنهایی را که مسئولیت حفاظت از حقوق اقلیت ترک را قبول کرده‌اند، به این حادثه جلب می کنم. امیدوارم اتحادیه اروپا حقوق بشر را بهنگام حمله به یک مسلمان را نیز به یاد آورد.

علی ارباش رئیس سازمان امور دینی ترکیه نیز طی پیام توییتری گفت، حمله به احمد مته مفتی اسکچه را محکوم می‌کنم. انتظار داریم مقامات یونان هر چه زودتر فاعلین رویکرد نفرت‌آمیز گروه‌های افراطی علیه نمایندگان و اقلیت ترک در تراکیه غربی را به پنجه عدالت تسلیم کنند.  خبرهای مرتبط