مصطفی شنتوپ: مسئله قدس مهمترین مسئله قرن 21 ام است

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه: مسئله قدس مهمترین مسئله قرن حاضر بوده و یک مسئله کلیدی است

1536325
مصطفی شنتوپ: مسئله قدس مهمترین مسئله قرن 21 ام است

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام کرد، مسئله قدس مهمترین مسئله قرن 21 ام است.

شنتوپ طی سخنانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز بین‌المجالس در استانبول گفت، مسئله قدس مهمترین مسئله قرن حاضر بوده و یک مسئله کلیدی است. پیگیری مسئله فلسطین در واقع بحث درباره نظم جهانی ایجاد شده پس از دو جنگ جهانی در قرن 20 ام و باز کردن آن برای مباحثه است. در قرن 21 ام ملت‌های مظلوم و در راس مسلمانان حق و حقوق خود را بدست آورده و به مبارزه ادامه خواهند داد.  خبرهای مرتبط