نجات هفده پناهنده از خطر غرق شدن در مارماریس ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه پناهندگان را از خطر غرق شدن نجات دادند

1535752
نجات هفده پناهنده از خطر غرق شدن در مارماریس ترکیه

هفده پناهنده در سواحل شهرستان مارماریس موغلا نجات داده‌شدند.

نیروهای فرماندهی گارد ساحلی موغلا در پی دریافت خبر گرفتار شدن یک گروه پناهنده در یک قایق پلاستیکی در سواحل مارماریس به منطقه حرکت کردند.

با یاری نیروهای گارد ساحلی 17 پناهنده که از سوی عناصر وابسته به گارد ساحلی یونان به آبهای ترکیه رانده شدند، از خطر غرق شدن نجات یافتند.

پناهنده‌گان به بندر انتقال یافته و در پی امور کنترل و بازرسی به اداره کوچ تحویل داده‌شدند.خبرهای مرتبط