شنتوپ: سازمان ملل از انجام وظایف خود بسیار دور است

مصطفی شنتوپ، با اشاره به اینکه برخی از سازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل، از انجام وظایف و اهداف خود بسیار دور هستند، گفت: اصلاحات جامع در این راستا لازم است.

1535017
شنتوپ: سازمان ملل از انجام وظایف خود بسیار دور است

مصطفی شنتوپ، رئیس مجمع ملی کبیر ترکیه (پارلمان)، با اشاره به اینکه برخی از سازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل، از انجام وظایف و اهداف خود بسیار دور هستند، گفت:

"من فکر می‌کنم که سازمان‌های بین المللی باید منافع همه بشریت را تأمین کنند، نه فقط منافع برخی از کشورها را، بنا براین  اصلاحات جامع در این راستا لازم است."

شنتوپ از طریق کنفرانس ویدئویی در برنامه‌ای که توسط مجمع قزاقستان برای روز بنیانگذار جمهوری قزاقستان تحت عنوان "نقش نورسلطان نظربایف  به عنوان رئیس جمهور در شکل گیری و توسعه پارلمانتاریسم قزاقستان" برگزار شد، شرکت کرد

شنتوپ با بیان اینکه وی مجالس پارلمانی را فرصتی مهم و به عنوان بسترهایی می‌داند که اجرای نهادی دیپلماسی پارلمانی را تضمین می‌کنند، گفت:

"متاسفانه، امروز برخی از سازمان‌های بین المللی، به ویژه سازمان ملل از انجام مأموریت‌های خود فاصله زیادی دارند. من فکر می‌کنم که سازمان‌های بین المللی نه تنها باید به منافع برخی از کشورها بلکه به نفع تمام بشریت باشند و اصلاحات جامع در این راستا به یک نیاز تبدیل شده است. در این خصوص من معتقدم دیپلماسی پارلمانی و نمایندگان مجلس مسئولیت زیادی دارد."

شنتوپ در ادامه سخنان خود گفت:

"با دیدن اینکه نورسلطان نظربایف رئیس جمهور محترم  نیز از همان منظر به دیپلماسی پارلمانی نگاه می‌کند و دارای افکار مشابهی هستیم، باور ما را برای تقویت دیپلماسی پارلمانی تقویت می‌کند. زیرا نمایندگان هر دو شاخه پارلمان قزاقستان هم در جلسات دو جانبه و در جلسات بین المللی و هم در فعالیت‌های‌مان در مجامع پارلمانی اغلب دور هم جمع می‌شویم و در راستای منافع و اهداف مشترک دو کشور دوست و برادر همکاری قوی و کارآمدی را انجام می دهیم."خبرهای مرتبط