بازرسی غیرقانونی کشتی کمک رسان حامل پرچم ترکیه در دریای مدیترانه

کشتی "روزلین-آ" حامل پرچم ترکیه شب گذشته از سوی ناوچه آلمانی مامور به خدمت در عملیات ایرینی که از سوی فرماندهان نیروی دریایی یونان هدایت می‌شود، در جنوب غربی شبه جزیره مورا به شکلی مغایر با قوانین بین المللی مورد بازرسی قرار گرفت

1532785
بازرسی غیرقانونی کشتی کمک رسان حامل پرچم ترکیه در دریای مدیترانه

کشتی حامل مواد غذایی و رنگ که از ترکیه به سوی لیبی در حال حرکت بود، توسط ناوچه آلمانی مامور به خدمت در عملیات ایرینی که از سوی فرماندهان یونانی هدایت می‌شود، به گونه‌ای مغایر با حقوق بین المللی متوقف شده و بازرسی شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، کشتی "روزلین-آ" حامل پرچم ترکیه، جهت انتقال کمک‌های انسانی به لیبی از استانبول به حرکت درآمده بود.

این کشتی شب گذشته از سوی ناوچه آلمانی مامور به خدمت در عملیات ایرینی که از سوی فرماندهان نیروی دریایی یونان هدایت می‌شود، در جنوب غربی شبه جزیره مورا به شکلی مغایر با قوانین بین المللی مورد بازرسی قرار گرفت.

طبق قوانین حقوق دریایی، ورود پرسنل به داخل کشتی جهت انجام امور بازرسی مستلزم کسب رضایت از دولتی است که کشتی، پرچم آن را حمل می‌کند. در این رویداد پرسنل ناوچه هامبورگ بدون کسب اجازه از ترکیه با هلی کوپتر وارد این کشتی شدند.

تصاویر مربوط به فرود این پرسنل با هلی کوپتر به عرشه کشتی و حرکت ناوچه هامبورگ در اطراف کشتی "روزلین-آ" از سوی خدمه این کشتی لحظه به لحظه ضبط گردید.

سربازانی که سرعت کشتی را کاهش داده و مسیر آن را مسدود کردند، بدون توجه به اخطارهای مربوط به غیرحقوقی بودن اقدامشان کلیه کانتینرها را بازرسی کردند. سربازان در پی این بازرسی که تا ساعات اولیه بامداد به طول انجامید، پس اینکه متوجه شدند چیز دیگری به جز کمک های انسانی، مواد غذایی و رنگ در داخل کشتی وجود ندارد، کشتی را ترک کردند.

این کشتی به حرکت خود به مقصد بندر مصراته ادامه داده و گفته می‌شود که ترکیه نیز آماده می‌شود تا در رابطه با این موضوع، اقدامات لازم را نزد سازمانهای بین المللی انجام دهد.

عملیات ایرینی، یکی از عملیاتهای جنجال برانگیز در دریای مدیترانه است که از سوی اتحادیه اروپا با هدف کنترل تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه لیبی آغاز شده است.   

عملیات ایرینی به رغم ضرورت رایزنی و کسب اجازه از حکومت وفاق ملی لیبی که در قطعنامه شماره 2292 شورای امنیت به عنوان حکومت مشروع این کشور شناخته میشود، آغاز شده و به عنوان یک عملیات تک طرفه و غیرقانونی واکنش همگان را برانگیخته است.

در حالی‌که برخی از کشورهای اروپایی برای بهرمندی از صندوق‌های اروپا در قبال این عملیات سکوت می‌کنند، دیگر کشورهای جسور این اتحادیه، با نشان دادن واکنش به آن از عملیات خارج می‌شوند.  خبرهای مرتبط