دیدار سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با مقامات اتحادیه اروپا

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل به بررسی روابط ترکیه-اتحادیه اروپا، مدیترانه، لیبی، سوریه و قره‌باغ پرداخت

1531658
دیدار سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با مقامات اتحادیه اروپا

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل به بررسی روابط ترکیه-اتحادیه اروپا، مدیترانه، لیبی، سوریه و قره‌باغ پرداخت.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با اشاره به افزایش اهمیت استراتژیک روابط ترکیه و اتحادیه اروپا٬ بر لزوم اقدامات جدید برای ایجاد پویایی در این روابط تاکید کرد.

کالین در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا تاکید کرد نباید اجازه داد اختلافات دوجانبه به موضوع گروگانگیری در روابط ترکیه-اتحادیه اروپا تبدیل شده و باید فورا به دستورکار مثبت تغییر یابد.

کالین در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد، باید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یک اولویت استراتژیکی قلمداد شده و سران این اتحادیه از منظر استراتژیک به آن نگاه کنند.خبرهای مرتبط