تروریست پ.ک.ک با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی ترکیه شد

وزارت کشور ترکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه انتشار داد

1519171
تروریست پ.ک.ک با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی ترکیه شد

یکی از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب " پ.ک.ک " که در لیست خاکستری تروریست‌های تحت تعقیب جای داشت، با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی ترکیه گردید.  

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: در نتیجه فعالیت‌های فرماندهی ژاندارمری استان‌های ماردین و حاکاری برای تسلیم شدن تروریست‌ها با روش اقناع، یک تروریست وابسته به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک " که در سال 2012 به این سازمان ملحق شده و در لیست خاکستری تروریست‌های تحت تعقیب قرار داشت، با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی شده‌است.  

بدین ترتیب تعداد تروریست‌هایی که از اول ژانویه تاکنون با روش اقناع تسلیم پلیس شدند، به 186 نفر افزایش یافته‌است.     خبرهای مرتبط