نمادهای تاریخی باکو و سارایوو به پرچم ترکیه ملبس شدند

بمناسبت 29 اکتبر عید جمهوریت، جبهه بیرونی مرکز حیدر علی‌یف و استادیوم المپیک باکو با بکارگیری سیستم لیزری با رنگهای پرچم ترکیه نورپردازی شدند

1518424
نمادهای تاریخی باکو و سارایوو به پرچم ترکیه ملبس شدند

جبهه بیرونی مرکز حیدر علی‌یف و استادیوم المپیک باکو که از نمادهای معماری نوین باکو پایتخت آذربایجان می‌باشند، با بکارگیری سیستم لیزری با رنگهای پرچم ترکیه نورپردازی شدند.

از مرکز حیدر علی‌یف و استادیوم المپیک باکو بمناسبت 29 اکتبر عید جمهوریت موسیقی ترک پخش شد.

ارکان اوزاورال سفیر ترکیه در باکو ضمن تماشای نورپردازی پرچم ترکیه بر روی جبهه بیرونی بناهای مذکور، در گفتگو با منسوبین مطبوعات اظهار داشت، ترکیه و آذربایجان بعنوان " دو دولت، یک ملت " دو کشوری هستند که در غم و شادی یکدیگر شریک می‌باشند.

کتابخانه تاریخی ویسنسیا در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین نیز بعنوان یکی از مهمترین نمادهای این شهر بمناسبت 29 اکتبر عید جمهوریت به رنگهای پرچم ترکیه ملبس شد.خبرهای مرتبط