توئیت چاووش‌ا‌وغلو با یادداشت “روزی روزگاری فرانسه”

چاووش‌اوغلو اظهارات ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه در رابطه با آزادی بیان را به سه زبان ترکی، انگلیسی و فرانسوی منتشر کرد

1517640
توئیت چاووش‌ا‌وغلو با یادداشت “روزی روزگاری فرانسه”

مولود چاووش اوغلو‌ وزیر امور خارجه ترکیه، اظهارات ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه در سال 2006 در مورد “آزادی مطبوعات و احترام به عقاید دینی “ را با یادداشت “ روزی روزگاری فرانسه” به اشتراک گذاشت. 
چاووش اوغلو با انتشار یک توئیت اظهارات ژاک شیراک که در هشتم فوریه سال 2006، در پی حادثه کاریکاتور حضرت محمد، مورد آزادی مطبوعات و احترام به عقاید دینی ایراد کرده بود را به سه زبان ترکی، انگلیسی و فرانسوی منتشر کرد. 
شیراک طی سخنانی گفته بود: “ درباره کاریکاتورها و‌ واکنشی که در دنیای اسلام ایجاد کرده باید یادآوری کنم که آزادی بیان یکی از اصول جمهوری بوده و در عین حال بر پایه ارزشهای مسامحه و احترام به عقاید دینی استوار می‌باشد. باید از هر آنچه که عقاید و به ویژه عقاید دینی انسانها را جریحه‌دار می‌کند، خودداری کرد. آزادی بیان باید با یک روح مسئولیت پذیرانه مورد استفاده قرار بگیرد. کلیه تحریکات بارزی را که به امیال خطرناک دامن می‌زند، محکوم می‌کنم. خبرهای مرتبط