یک عامل انتحاری در شهرستان اسکندرون خود را منفجر کرد

پلیس در خلال بازرسیهای عادی در یک پست ایست و بازرسی، به دو سرنشین یک خودرو مشکوک شد و مبادرت به تعقیب این خودرو کرد

1516344
یک عامل انتحاری در شهرستان اسکندرون خود را منفجر کرد

در استان حاتای ترکیه یک تروریست به هنگام فرار از پلیس خود را منفجر کرد.

در شهرستان اسکندرون از توابع حاتای، پلیس در خلال بازرسیهای عادی در یک پست ایست و بازرسی، به دو سرنشین یک خودرو مشکوک شد و مبادرت به تعقیب این خودرو کرد.

یکی از این دو تروریست در خلال عملیات تعقیب و گریز خود را منفجر کرد.

عملیات پلیس برای دستگیری دیگر تروریست فراری ادامه دارد.

در این حادثه یک مامور پلیس به شکل سطحی زخمی شد. خبرهای مرتبط