دیدار و گفتگوی وزرای دفاع ترکیه و قزاقستان

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه در نورسلطان پایتخت این قزاقستان با نورلان یرمکبایف همتای قزاق خود مذاکرات دوجانبه‌ای انجام داد

1516234
دیدار و گفتگوی وزرای دفاع ترکیه و قزاقستان

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، توسعه روابط موجود با قزاقستان در زمینه‌های آموزش نظامی، همکاری و صنایع دفاعی ادامه خواهد یافت.

خلوصی آکار در چهارچوب دیدارهای رسمی در قزاقستان، در نورسلطان پایتخت این کشور با نورلان یرمکبایف همتای قزاق خود مذاکرات دوجانبه‌ای انجام داد.

دو وزیر سپس سرپرستی مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور را برعهده گرفتند.

آکار طی سخنانی قبل از مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور به روابط در حال توسعه با قزاقستان اشاره کرده و اظهار داشت،  توسعه روابط موجود با قزاقستان در زمینه‌های آموزش نظامی، همکاری و صنایع دفاعی ادامه یافته و این امر برای کشورها و نیروهای مسلح‌مان نافع خواهد بود.

یرمکبایف نیز گفت، از جناب آکار به پاس این دیدار که برغم تحولات فشرده در منطقه، فرصتی بدست آورده و بدان تحقق بخشیده است، سپاسگزاری می‌کنم. باید بعنوان دو کشور دوست و برادر هر چه بیشتر به روابطمان توسعه دهیم.

مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور بعد از ایراد سخنان افتتاحی ادامه یافت.

آکار بعد از مذاکرات که در مقر وزارت دفاع انجام گرفت، دفتر ویژه امضا کرده و گفت، مذاکرات بی‌نهایت مثبت و سازنده‌ای با یرمکبایفانجام دادیم.

خلوصی آکار بعد از مذاکرات در وزارت دفاع، بازدیدی از وزارت توسعه صنایع و زیرساخت قزاقستان بعمل آورد.

آکار که در پی گفتگو با بِیبوت آتاکولوف وزیر توسعه صنایع و زیرساخت قزاقستان بعنوان سرپرست در مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور حضور یافت، طی سخنانی گفت، روابط دوستانه بین روسای جمهورمان را می دانید. ما نیز بایستی راهی را که آنها گشوده‌‌اند، دنبال کرده و فعالیتهای لازم برای نیروهای مسلح و ملت هر دو کشور را انجام دهیم. این فعالیتها نه تنها برای کشورهایمان بلکه به تداوم صلح و ثبات در منطقه نیز کمک فراوانی خواهد کرد.  خبرهای مرتبط