قدرت آتش نیروهای مسلح ترکیه، با فعالیتهای "آتش آزاد-2020" نشان داده شد

در چهارچوب فعالیتهای "آتش آزاد-2020" که قدرت آتش نیروهای مسلح ترکیه را نشان می‌دهد، همه هدفها با اصابت کامل منهدم شدند

1514158
قدرت آتش نیروهای مسلح ترکیه، با فعالیتهای "آتش آزاد-2020" نشان داده شد

در چهارچوب فعالیتهای "آتش آزاد-2020" که قدرت آتش نیروهای مسلح ترکیه را نشان می‌دهد، همه هدفها با اصابت کامل منهدم شدند.

فعالیت "آتش آزاد-2020" با شرکت خلوصی آکار وزیر دفاع ملی، ارتشبد یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش، فرماندهان نیروها و دیگر مسئولان در منطقه تیراندازی و تمرین ژنرال ناهید شنگول آنکارا پایتخت ترکیه آغاز شد.

در این فعالیت که برای نشان دادن قدرت آتش نیروهای مسلح ترکیه و بهبود هماهنگی پشتیبانی آتش بین نیروها انجام گردید، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین هزار و 96 پرسنل از فرماندهی نیروهای ویژه شرکت نمودند.

4 سیستم سلاح جدید که به تازگی وارد موجودی نیروهای مسلح ترکیه شده است نیز برای اولین بار در این فعالیت جای گرفتند و توسط 37 سیستم سلاحی، اهداف منهدم گردیدند.

در فعالیت آتش آزاد-2020، همه اهداف با تجهیزات جنگی منجمله تانکهای اوبوس که با امکانات ملی تولید شده اند و سیستمهای دفاع هوایی کورکوت و تفنگ پیاده نظام ملی، مورد اصابت قرار گرفتند.خبرهای مرتبط