آغاز آموزش نیروهای گارد ساحلی لیبی از سوی ترکیه

در چارچوب توافق‌نامه آموزش نظامی، همکاری و مشاوره، آموزش امنیت ساحلی به سربازان لیبیایی آغاز شد

1512565
آغاز آموزش نیروهای گارد ساحلی لیبی از سوی ترکیه

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، در چارچوب توافق‌نامه آموزش نظامی، همکاری و مشاوره، آموزش نیروهای گارد ساحلی لیبی آغاز شده است.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد، در چارچوب توافق‌نامه آموزش نظامی، همکاری و مشاوره، به آموزش نیروهای مسلح لیبی ادامه می‌دهیم. در نتیجه هماهنگی با عناصر محلی، آموزش امنیت ساحلی به سربازان لیبیایی آغاز شد.

 

 

 خبرهای مرتبط