تولپار خودروی جنگی جدید ترکیه آماده برای انجام وظیفه

تولپار خودروی زرهی جنگی جدید که در صنایع دفاعی ترکیه توسعه یافته است، برای تولید انبوه آماده شد.

1510919
تولپار خودروی جنگی جدید ترکیه آماده برای انجام وظیفه

 

سردار گؤرگوچ مدیر کل اتوکار گفت: تولپارخودروی زرهی جنگی جدید، نام خود را از اسب افسانه‌ای بالدار در حماسه ماناس که از جنگجویان محافظت می‌کند، گرفته است، مطابق با الزامات قرن 21 و نیازهای واحدهای پیاده و کماندو طراحی شده است.

گؤرگوچ با بیان اینکه تولپار در موقعیتی است که می تواند با تانکهای اصلی جنگ مدرن و نسل جدید رقابت کند، اظهار داشت که این خودرو با در نظر گرفتن توانایی‌ها و ویژگی های معادل خودروهای زرهی جنگی و برنامه‌های مشابه خودرویی که در کشورهای ناتو انجام می شود، طراحی شده است.

سردار گورگوش گفت که اولویت طراحی تولپار محافظت در برابر مین‌ها، مواد منفجره دست ساز، مهمات با انرژی شیمیایی و جنبشی و تهدیدهای CBRN است.

 خبرهای مرتبط