نجات 11 مهاجر در آبهای نزدیک به سواحل مارماریس

نیروهای گارد ساحلی ترکیه، در پی دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن گروهی پناهجو بر روی یک شناور در آبهای نزدیک به سواحل مارماریس، به منطقه اعزام شدند.

1505417
نجات 11 مهاجر در آبهای نزدیک به سواحل مارماریس

11 تبعه خارجی که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به آبهای نزدیک به سواحل مارماریس در استان موغلا رانده شده بودند، نجات داده شدند.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه، در پی دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن گروهی پناهجو بر روی یک شناور در آبهای نزدیک به سواحل مارماریس، به منطقه اعزام شدند.

تیم اعزامی گارد ساحلی ترکیه 11 پناهجو را از خطر غرق شدن نجات داده و آنها را با قایق این گارد به ساحل منتقل کردند.

پناهجویان در پی انتقال به بندر مارماریس و پس از انجام امور بازرسی به اداره مهاجرت این استان اعزام شدند.  خبرهای مرتبط