نجات 10 پناهجوی رانده شده از آبهای یونان

پناهجویان نجات یافته، به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند

1497121
نجات 10 پناهجوی رانده شده از آبهای یونان

10 پناهجوی رانده شده از سوی نیروهای نظامی یونان به سمت سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر ترکیه با اقدام به موقع تیم گارد ساحلی ترک نجات یافتند. 

بر اساس اطلاعیه فرماندهی گارد ساحلی، این پناهجویان که پس از رانده شدن از آبهای یونان به سوی آبهای ترکیه خود را به جزیره سونگوکایا رسانده بودند، نجات یافتند.

پناهجویان مذکور، به اداره مهاجرت استان منتقل شدند.خبرهای مرتبط