خبر فوری-به دفاع از هر قطره آب و هر وجب خاک کشورمان ادامه خواهیم داد

اردوغان اظهار داشت: به دفاع و حفاظت از هر قطره آب و هر وجب خاک کشورمان تا ابد ادامه خواهیم داد

1493757
خبر فوری-به دفاع از هر قطره آب و هر وجب خاک کشورمان ادامه خواهیم داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: به دفاع و حفاظت از هر قطره آب و هر وجب خاک کشورمان تا ابد ادامه خواهیم داد.خبرهای مرتبط