اوروچ رئیس به تحقیقات اکتشافی خود ادامه خواهد داد

کشتی اوروچ رئیس در پی اتمام امور تعمیر و نگهداری، به انجام تحقیقات اکتشافی خود در دریای مدیترانه ادامه خواهد داد

1491110
اوروچ رئیس به تحقیقات اکتشافی خود ادامه خواهد داد

 کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس همچنان در بندر آنتالیا پهلو گرفته است.

 اوروچ رئیس که در پی انجام تحقیقات اکتشافی، به آنتالیا بازگشته بود، بامداد امروز جهت انجام امور تعمیر و نگهداری به بندر منتقل شد.

این کشتی در پی اتمام امور تعمیر و مراقبت، به انجام تحقیقات اکتشافی خود در دریای مدیترانه ادامه خواهد داد. خبرهای مرتبط