انتشار ناوتکس جدید از سوی ترکیه

ترکیه با انتشار ناوتکس جدید اعلام کرد: اقدامات یونان مغایر با معاهدات و قوانین بین‌المللی است

1491036
انتشار ناوتکس جدید از سوی ترکیه

ترکیه به دلیل مسلح کردن جزیره ساکیز از سوی یونان ناوتکس جدیدی اعلام کرد. 

ناوتکس جدید از سوی اداره هیدروگرافی و اقیانوس شناسی نیروی دریایی ترکیه منتشر شد.

مسلح کردن این جزیره از سوی یونان به معنای نقض پیمان لوزان است.خبرهای مرتبط