کابینه ریاست جمهوری ترکیه امروز تشکیل جلسه خواهد داد

اجلاس با سرپرستی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و بوقت ترکیه در ساعت 15.00 ترتیب خواهد یافت

1477991
کابینه ریاست جمهوری ترکیه امروز تشکیل جلسه خواهد داد

اجلاس کابینه ریاست جمهوری ترکیه امروز با سرپرستی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، بوقت ترکیه در ساعت 15.00 در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا ترتیب خواهد یافت.

در اجلاس موضوعات حساسی چون کشف گاز طبیعی در دریای سیاه، تحولات اخیر در مدیترانه شرقی و لیبی، روند مبارزه با ویروس کووید-19 و مبارزه با ترور مورد بررسی قرار داده خواهد شد.خبرهای مرتبط