پاکسازی میادین مین و مواد منفجره دست ساز در لیبی ادامه دارد

وزارت دفاع ملی ترکیه: فعالیتهای امحا مین و مواد منفجره دست ساز جاسازی شده از سوی شبه نظامیان وابسته به حفتر کودتاگر ادامه دارد

1475860
پاکسازی میادین مین و مواد منفجره دست ساز در لیبی ادامه دارد

 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، امحا مین و مواد منفجره دست ساز جاسازی شده از سوی شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر رهبر نیروهای مسلح غیرمشروع در شرق لیبی و مهمات منفجر نشده ادامه دارد.

در پیام توییتری وزارت دفاع ملی به تصاویر امحا مین، مواد منفجره دست ساز جاسازی شده از سوی شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر و مهمات منفجر نشده توسط پرسنل وابسته به نیروهای مسلح ترکیه جای داده شد.

در این پیام آمده است، فعالیتهای امحا مین، مواد منفجره دست ساز جاسازی شده از سوی حفتر کودتاگر و شبه نظامیان وابسته به وی و مهمات منفجر نشده ادامه دارد. پرسنل کارشناسمان در لیبی با فداکاری و قهرمانی فعالیت کرده و مین و مواد منفجره دست ساز که برای غیرنظامیان ریسک بزرگی تشکیل می دهند را پاکسازی می کنند.خبرهای مرتبط