3 تروریست در بیتلیس از قدرت عمل ساقط شدند

درعملیاتی که توسط یگان‌های ژاندارمری در حومه استان بیتلیس با پشتیبانی هوایی انجام گرفت، سه تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

1472358
3 تروریست در بیتلیس از قدرت عمل ساقط شدند

درعملیاتی که توسط یگان‌های ژاندارمری در حومه استان بیتلیس با پشتیبانی هوایی انجام گرفت، سه تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

در اطلاعیه منتشره از سوی  وزارت کشور ترکیه آمده است:

"درعملیاتی که توسط نیروهای عملیات ویژه و یگان‌های کماندو ژاندارمری در حومه استان بیتلیس در چارچوب عملیات‌های برقراری امنیت داخلی با پشتیبانی هوایی انجام گرفت، 3 تروریست همراه با سلاح‌های خود دستگیر گردیدند. بدین ترتیب در 2 روز گذشته، در مجموع 6 تروریست منجمله 3 نفر در حکاری و 3 نفر در بیتلیس از قدرت عمل ساقط شدند. عملیات در منطقه ادامه دارد."خبرهای مرتبط