تاکید اردوغان به عملکرد موفقیت آمیز ترکیه در سرمایه گذاری در عرصه بهداشت و درمان

رجب طیب اردوغان رئیس جهوری اعلام کرد که ترکیه درخواست 150 کشور و 6 نهاد بین المللی در راستای اعزام کمک های پزشکی جهت مقابله با ویروس جدید کرونا را برآورده کرده است

1469881
تاکید اردوغان به عملکرد موفقیت آمیز ترکیه در سرمایه گذاری در عرصه بهداشت و درمان

رجب طیب اردوغان رئیس جهوری اعلام کرد که ترکیه درخواست 150 کشور و 6 نهاد بین المللی در راستای اعزام کمک های پزشکی جهت مقابله با ویروس جدید کرونا را برآورده کرده است. 

رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در مراسم گشایش مراکز خدمات درمانی و تحقیقاتی دانشگاه کوجاائلی با اشاره به اینکه در دوره شیوع این بیماری ارزش سرمایه گذاری ها در عرصه بهداشت و درمان به خوبی درک شده اظهار داشت، بیمارستان های شهری از جمله موسسات درمانی‌مان بودند که در دوره پاندمی بیش از همه مورد استفاده قرار داده و به داشتن آن افتخار کردیم. 

اردوغان گفت: "هیچ یک از شهروندانمان را از درب بیمارستان ها بازنگردانده و در روند معالجه هیچ یک از آنان نیز کوتاهی نکردیم".

رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود: "درخواست 150 کشور و 6 نهاد بین المللی در راستای اعزام کمک های پزشکی جهت مقابله با ویروس جدید کرونا را برآورده کردیم". خبرهای مرتبط