فراخوان تاریخی اردوغان در مورد مدیترانه شرقی

بیایید به عنوان کشورهای حوزه دریای مدیترانه فرمولی پیدا کنیم که از حقوق همه محافظت کند

1470497
فراخوان تاریخی اردوغان در مورد مدیترانه شرقی

"بیایید به عنوان کشورهای حوزه دریای مدیترانه گردهم‌ آمده و یک راهکار قابل قبول از نظر همه کشورها ارائه دهیم. فرمولی پیدا کنیم که از حقوق همه محافظت کند."

اردوغان پس از پایان جلسه هیات دولت، در مورد مدیترانه شرقی که در دوره‌های اخیر باعث ایجاد تنش در منطقه شده، یک فراخوان تاریخی ارائه کرد.

اردوغان با تاکید بر اینکه ترکیه آماده حل اختلافات مدیترانه شرقی از طریق گفتگو و بر مبنای حقانیت است، گفت: ترکیه در حقوق مشروع، خاک و دریای هیچ‌ کشور دیگری چشمداشتی ندارد.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ وقت اجازه نمی‌دهند ترکیه را محدود به سواحل آن کنند، افزود:

"ما می گوییم بیایید به عنوان کشورهای حوزه دریای مدیترانه گردهم‌ آمده و یک راهکار قابل قبول از نظر همه ارائه دهیم. فرمولی پیدا کنیم که از حقوق همه محافظت کند.

اردوغان هشدار داد، تا زمانی که در این زمینه عقل سلیم حاکم نشده، به‌عنوان ترکیه در حوزه‌های عمل و دیپلماسی به اجرای برنامه‌های خود ادامه خواهند داد.خبرهای مرتبط