بازداشت دو تروریست در منطقه عملیاتی شاخه زیتون

دو تروریست عضو گروه تروریستی پ.ک.ک / ی.پ.گ در منطقه عملیاتی شاخه زیتون در سوریه بازداشت شدند.

1469779
بازداشت دو تروریست در منطقه عملیاتی شاخه زیتون

دو تروریست عضو گروه تروریستی پ.ک.ک / ی.پ.گ که در حال انجام فعالیت های تروریستی بودند در منطقه عملیاتی شاخه زیتون در سوریه بازداشت شدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه آمده است: " دو تروریست عضو گروه تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک / ی.پ.گ که در حال انجام فعالیت های تروریستی بودند پیش از آنکه موفق به اجرای منویات خود شوند در منطقه عملیاتی شاخه زیتون در سوریه بازداشت شدند."

 خبرهای مرتبط