نیروی هوایی ترکیه 7 ترویست را در شمال عراق از پای درآورد

7 تروریست عضو گروه تروریستی پ.ک.ک در منطقه آسوس در شمال عراق، توسط نیروی هوایی ترکیه از قدرت عمل ساقط شدند.

1469048
نیروی هوایی ترکیه 7 ترویست را در شمال عراق از پای درآورد

7 تروریست عضو گروه تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک که در منطقه آسوس در شمال عراق شناسایی شده بودند به دنبال عملیات نیروی هوایی ترکیه از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس پست توییتری وزارت دفاع ملی ترکیه، در نتیجه عملیات هماهنگ نیروی هوایی و سازمان اطلاعات ملی ترکیه، 7 تروریست عضو گروه پ ک ک در منطقه آسوس واقع در شمال عراق از پای درآمدند.خبرهای مرتبط