داده‌های مربوط به حمل و نفل مسافر و بار در فرودگاه‌های ترکیه

تعداد کل مسافرانی که از خدمات فرودگاه های سراسر ترکیه در ماه ژوئیه استفاده کردند 6 میلیون و 224 هزار و 921 نفر اعلام شد

1469041
داده‌های مربوط به حمل و نفل مسافر و بار در فرودگاه‌های ترکیه

اداره کل فرودگاه های دولتی ترکیه (DHMİ) داده‌های مربوط به تعداد پروازها در خطوط هوایی، حمل مسافر و بار در ماه ژوئیه را اعلام کرد.

بر اساس این داده‌ها، در ماه ژوئیه 6 میلیون و 224 هزار 921  نفر از خدمات فرودگاه‌های سراسر ترکیه استفاده کرده‌اند.

 در خطوط داخلی 61.002 و در خطوط بین المللی 19.166 هواپیما فرود آمده و برخاسته اند و کل خدمات حمل و نقل هواپیماهای باری همراه با پروازهای ترانزیت 92.192 پرواز بوده است.

تعداد تردد مسافر در ماه ژوئیه، در خطوط داخلی فرودگاه‌ها 4 میلیون و 608 هزار و 184 نفر، در خطوط بین المللی 1 میلیون و 614 هزار و 484 نفر بوده است.

بدین ترتیب، کل تردد مسافران همراه با افزودن مسافران ترانزیت در ماه مذکور 6 میلیون و 224 هزار و 921 نفر اعلام گردید.

حمل و نقل بار (محموله، پست و چمدان) در ماه ژوئیه در فرودگاهها به 196 هزار و 621 تن رسید که از این تعداد 50 هزار و 719 تن در پروازهای داخلی و 145 هزار و 902 تن در پروازهای بین المللی انجام گرفته است.خبرهای مرتبط