اردوغان، نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی را به حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی را به حضور پذیرفت.

1467761
اردوغان، نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی را به حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی را به حضور پذیرفت.

رئیس جمهوری ظهر روز گذشته، نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی را در امارت وحیدالدین در استانبول به حضور پذیرفت.

فوآد اوکتای معاون رئیس جمهوری نیز در این دیدار حضور داشت. 

این دیدار حدودا یک ساعت و نیمه، پشت درهای بسته به روی مطبوعات برگزار گردید. 

 خبرهای مرتبط