حضور هلی کوپترهای آتاک در مانور مشترک ترکیه و آذربایجان

هلی کوپترهای "آتاک" متعلق به نیروی هوایی ترکیه در مانور نظامی نیروهای مسلح ترکیه و جمهوری آذربایجان شرکت کردند

1467701
حضور هلی کوپترهای آتاک در مانور مشترک ترکیه و آذربایجان

هلی کوپترهای "آتاک" متعلق به نیروی هوایی ترکیه در مانور نظامی نیروهای مسلح ترکیه و جمهوری آذربایجان شرکت کردند. 

وزارت دفاع ملی آذربایجان اعلام کرد؛ در چارچوب مانور "عقاب تورآذ 2020"، بخشی از مانور مشترک که با شرکت عناصر هوایی ترتیب یافت، هلی کوپترهای ترکیه و آذربایجان به پرواز درآمده و ماموریت های مختلفی را انجام دادند. 

در این اطلاعیه به موفقیت آمیز بودن مانور اشاره شد. 

در تصاویر ویدئویی منتشره از سوی این وزارتخانه، پرواز هلی کوپترهای آتاک در کنار هلی کوپترهای آذربایجان به چشم می خورد. 

 خبرهای مرتبط