رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه، عید قربان را به همتایان خود در برخی کشورها تبریک گفت

مصطفی شن توپ رئیس مجلس ملی ترکیه، عید قربان را به رشید الغنوشی رئیس مجلس تونس و همتایان خود در قزاقستان، جیبوتی و الجزیره تبریک گفت

1465790
رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه، عید قربان را به همتایان خود در برخی کشورها تبریک گفت

مصطفی شن توپ رئیس مجلس ملت ترکیه، با رشید الغنوشی رئیس مجلس تونس گفتگوی تلفنی انجام داد.

بر اساس بیانیه منتشره از سوی ریاست مجلس ترکیه، مصطفی شن توپ ضمن آرزوی اینکه عید قربان برای هر دو کشور و نیز جهان اسلام، سبب خیر و برکت گردد، عید قربان را به الغنوشی تبریک گفت.

شن توپ با ابراز اینکه حوادث سیاسی اخیر در تونس را از نزدیک دنبال می کنند، تاکید کرد که با در نظر گرفتن حوادث موجود در لیبی کشور همسایه تونس، ثبات سیاسی در تونس بسیار حائز اهمیت می باشد.

رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه در این گفتگوی تلفنی اعلام داشت که ترکیه همواره در کنار مردم کشور دوست و برادرتونس می باشد.

شن توپ رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه، همچنین با همتایان خود در قزاقستان، جیبوتی و الجزیره نیز گفتگوی تلفنی انجام داد.

در این گفتگوی تلفنی، طرفین ضمن تبریک عید قربان به یکدیگر در خصوص افزایش همکاری میان کشورها نیز بحث و تبادل نظر کردند.خبرهای مرتبط