آموزشهای ناوچه ها و قایقهای توپدار ترکیه و اسپانیا در دریای اژه شمالی

ناوچه ها و قایقهای توپدار ترکیه و اسپانیا در دریای اژه شمالی، تحت آموزش قرار گرفتند

1465869
آموزشهای ناوچه ها و قایقهای توپدار ترکیه و اسپانیا در دریای اژه شمالی
Türk ispanyol firkateynleri.jpg
Türk ispanyol firkateynleri1.jpg

ناوچه ها و قایقهای توپدارترکیه و اسپانیا که تحت دستور گروه دائمی دوم نیروهای دریایی سازمان دفاعی ناتو (SNMG-2) میباشند، در دریای اژه شمالی، تحت آموزش قرار گرفتند.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع ملی، اعلام گردید: "آموزشهای دریایی ناوچه های ESPS ALVARO DE BAZAN و TCG YILDIRIM و قایقهای توپدار TCG DOĞAN و TCG MARTI که تحت دستور گروه دائمی دوم نیروهای دریایی سازمان دفاعی ناتو (SNMG-2) میباشند، روز 30 جولای در دریای اژه شمالی انجام گردید."خبرهای مرتبط