اظهارات وزیر دفاع ملی ترکیه در مراسم روز بزرگداشت نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی

وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در مراسم روز بزرگداشت نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی گفت: "مسئله قبرس دعوی ملی ماست"

1464249
اظهارات وزیر دفاع ملی ترکیه در مراسم روز بزرگداشت نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: "این حق ماست که در مناطق دارای مجوز جمهوری ترک قبرس شمالی در شرق دریای مدیترانه و مناطقی که ترکیه در آنجا از صلاحیت دریایی برخوردار است، تحقیقات انجام داده و از آنها استفاده کنیم. "

وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در مراسم روز بزرگداشت نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی با اعلام اینکه "مسئله قبرس دعوی ملی ماست" و با اشاره بر اهمیت تعیین صلاحیت های دریایی، حفاظت از حقوق حاکمیت مساوی و تقسیم عادلانه منابع اظهار داشت:"در این زمینه کسی اقدام به تحت تاثیر قرار دادن و یا ممانعت از ما نکند. بارها به قاطعیتمان در این زمینه تاکید کردیم. اینها را نیز به مورد اجرا درخواهیم آورد. کلیه اقداماتمان مطابق با قانون و در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق دریایی انجام میشود. "

وزیر دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه در خصوص برگزاری چهارمین نشست در آنکارا در چارچوب توافقات انجام گرفته در راستای افزایش اعتماد با کشور یونان، آماده است. خبرهای مرتبط