3 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

در چهارچوب عملیات پنجه ببر علیه سازمان تروریستی پ ک ک در شمال عراق 3 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

1463209
3 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

 

در چهارچوب عملیات پنجه ببر علیه سازمان تروریستی پ ک ک در شمال عراق 3 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در چهارچوب عملیات پنجه ببر که با موفقیت ادامه دارد، کماندوهای قهرمانمان 3 تروریست را از قدرت عمل ساقط کردند.

نیروهای مسلح ترکیه عملیات پنجه ببر علیه پ ک ک در شمال عراق را در 8 ام ماه می آغاز کرده بودند.

وزارت دفاع ملی در ااطلاعیه  دیگری اعلام نمود، 3 تروریست در مناطق عملیاتهای شاخه زیتون و سپر فرات در سوریه تحت نظر قرار گرفتند.

در اطلاعیه گفته شد، 2 تروریست پ ک ک / ی پ گ در منطقه شاخه زیتون و 1 تروریست داعشی در منطقه سپر فرات که در حال انجام فعالیتهای تروریستی بودند، بعد از تثبیت تحت نظر قرار داده شدند.خبرهای مرتبط