خبرفوری ـ چاووش اوغلو : عملیات نظامی ایرینی اتحادیه اروپا حامی خلیفه حفتر است

بیانات وزیر امور خارجه ترکیه

1462624
خبرفوری ـ چاووش اوغلو : عملیات نظامی ایرینی اتحادیه اروپا حامی خلیفه حفتر است
Arancha Gonzalez Laya.jpg

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد : عملیات نظامی ایرینی اتحادیه اروپا از خلیفه حفتر کودتاگر حمایت کرده و حکومت مشروع لیبی را مجازات می کند. خبرهای مرتبط