وزارت دفاع ملی بی حرمتی به پرچم تركیه را محکوم کرد

"هشدار می دهیم به اقدامات تحریک آمیز از این دست فوراً پایان داده شود"

1462078
وزارت دفاع ملی بی حرمتی به پرچم تركیه را محکوم کرد

وزارت دفاع ملی بی حرمتی به پرچم تركیه توسط گروهی از معترضان در شهر سلانیک را به شدت محکوم کرد.
وزارت دفاع طی بیانیه‌ای اعلام کرد:
"سوزاندن پرچم ترک در شهر سلانیک را به شدت محکوم می کنیم. هشدار می دهیم به اقدامات تحریک آمیز از این دست فوراً پایان داده شود. درازدستی به پرچم مقدسمان بی پاسخ نمی ماند".خبرهای مرتبط