فردا نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه اقامه خواهد شد

مسجد ایاصوفیه فردا با اقامه نماز جمعه، بعد از 86 سال مجددا برای عبادت باز خواهد شد

1460721
فردا نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه اقامه خواهد شد

مسجد ایاصوفیه فردا با اقامه نماز جمعه، بعد از 86 سال مجددا برای عبادت باز خواهد شد.

دستورالعمل رئیس جمهور در رابطه با گشایش ایاصوفیه برای عبادت ضمن واگذار کردن به سازمان امور دینی در پی لغو مصوبه هیئت وزیران به تاریخ 24 نوامبر 1934 دایر بر تبدیل ایاصوفیه از مسجد به موزه از سوی شعبه 10 شورای دولتی حکومت، در 10 ام جولای در روزنامه رسمی انتشار یافت.

آخرین آمادگی ها برای مراسم بازگشایی مسجد ایاصوفیه که بعد از تصمیم مربوط به گشایش مجدد برای عبادت مدت کوتاهی بسته ماند، انجام می گیرد.

بدلیل شیوع ویروس کووید 19 در ورودیهای مسجد تب نمازگزاران اندازه گیری شده و استفاده از ماسک کنترل خواهد شد.

در این چهارچوب در 17 نقطه کنترل پزشکی، 736 پرسنل بهداشت، 101 آمبولانس منجمله 1 هلی کوپتر آمبولانس انجام وظیفه خواهند کرد.خبرهای مرتبط