بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه در مورد ادامه مبارزه قاطعانه با عناصر تروریستی در خارج از کشور

شورای امنیت ملی ترکیه از ادامه مبارزه قاطعانه با عناصر تروریستی در خارج از کشور خبر داد.

1460125
بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه در مورد ادامه مبارزه قاطعانه با عناصر تروریستی در خارج از کشور

شورای امنیت ملی ترکیه از ادامه مبارزه قاطعانه با عناصر تروریستی در خارج از کشور خبر داد.

اعضای شورای امنیت ملی در پی نشستی به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند مبارزه با عناصر تروریستی در فراسوی مرزهای کشور، در چارچوب حقوق بین الملل و معاهدات دوجانبه ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه ضمن محکوم کردن رفتار تجاوزکارانه ​​ارمنستان در قبال آذربایجان و ادامه اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان، آمده است: ترکیه تجاوز ایروان به خاک آذربایجان را شدیدا محکوم می کند. ملت ترک از تمامی تصمیات کشور برادر؛ آذربایجان در مبارزه برحقش حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

در این بیانیه ضمن اعلام تعهد قاطع در محافظت از حقوق و منافع قانونی کشور در مدیترانه شرقی تصریح شد: به هیچ وجه به اقداماتی که در راستای بر هم زدن جو صلح و ثبات در قبرس انجام میگیرد، اجازه داده نخواهد شد.

در بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه، بر تداوم حمایت آنکارا از مردم لیبی در مقابل هر نوع زورگویی تاکید و تصریح شده است: ترکیه در این راستا به تعهدات خود پایبند بوده و از انجام اقدامات لازم دریغ نخواهد کرد.

در این بیانیه همچنین با تاکید به روند بازسازی مجدد ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان اعلام گردید که ازاینرو تشکیل مکانیزم های لازمه  جهت آمادگی در همه زمینه ها توسط ترکیه در این چارچوببسیار حائز اهمیت است. خبرهای مرتبط