1 تروریست در استان حاتای از قدرت عمل ساقط شد

در درگیری واقع در خلال عملیات در منطقه آمانسولار روستای دورت یول وابسته به استان حاتای 1 تروریست از قدرت عمل ساقط شد

1459232
1 تروریست در استان حاتای از قدرت عمل ساقط شد

در درگیری واقع در خلال عملیات در منطقه آمانسولار روستای دورت یول وابسته به استان حاتای 1 تروریست از قدرت عمل ساقط شد.

وزارت کشور ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در درگیری واقع در عملیاتی که در چهارچوب عملیاتهای امنیت داخلی از سوی تیمهای عملیات ویژه و کماندوهای ژاندارمری وابسته به فرماندهی ژاندارمری استان در منطقه آمانسولار روستای دورت یول وابسته به استان حاتای ترتیب یافت، 1 تروریست از قدرت عمل ساقط شد. عملیات در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط